mardi 7 mars 2017

Pal z lid. poezie

pal z lid. poezie, v jejímž duchu vytvářel své balady {Báj Magin hradu, Žitá lalia), elegie (Pieseň Jánošíkova) a v jejichž formách psal písně naplněné vlastenectvím a revolučností štúrovského nár. hnutí. Ve vrcholném díle Smrť Jánošíkova vytvořil ideál hrdého a smělého junáka, který v sobě spojoval touhu lidu po svobodě a spravedlnosti. Botto Julius, 1848 — 1926, sl. burž. historik a tvůrce burž. koncepce sl. dějin. Zabýval se především dějinami Slovenska v 19.st. Hl. dílo: Slováci, vývin ich národného povedomia.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire