dimanche 5 mars 2017

Asoaba

Asoaba, dříve Bone — přístavní m. v sv. Alžírsku u Středozemního more, 169 000 obyv. Rafinérie ropy, prům. hutni, stroj., chem., tabákový, potr.. zpracováni korku. Dop. křižovatka. A. zal. ve 12.st. př.n.l. Féničany, řím. Hippo Regius. Archeol. muzeum. Anaaberg-Buchholz [búch-], m. v NDR v kraji Karl-Marx-Stadt, 26 900 obyv. Prům. prýmkařský, kartonážní, el. tecbn., plastických hmot. Krušnohorské a Frohnauer Hammer muzeum, ujoabergit [podle m. Annaberg-Buch-holz], niklový květ — zelený, většinou práškovitý nerost, hydratovaný arše* ničnan nikelnatý. Výskyt v CSSRv Jáchymově.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire