jeudi 2 mars 2017

Cmgr Petr

Cmgr Petr, 1850-1920, horník, přední činitel č. soc. dem. 1894 a 1900 vedl velké hor. stávky na Ostravsku. Od 1897 poslanec rak. parlamentu za č. soc. dem., 1918-20 poslanec Prozatímního nár. shromážděni ČSR.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire