mardi 7 mars 2017

Cavakaeti

Cavakaeti [ka-kanty] Alberto, * 1897, orazilský film. režisér pracující většinou v Evropě. Zpočátku se věnoval tvorbě filmů dokumentárních {Jen hodiny, Uhelná tvář, Zbabělý Caesař), později hraných {Přízraky noci, Mikuláš Nickleby, Píseň moře).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire