samedi 4 mars 2017

Denonsace

denonsace [lat.], výpověď, zvi. d. mez. smlouvy; prohlášeni jedné smluvní strany adresované druhé straně (příp. třetí nezúčastněné) o tom, že nadále nehodlá býťvázána smlouvou, denostupeň, gradden — hodnota charakterizující teplotní poměry' v dané oblasti během topného období; slouží k určování spotřeby tepla pro vytápěni.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire