samedi 4 mars 2017

Barrel

barrel, objemová jednotka užívaná v USA; pro kapaliny (liquidb.) 1 barrel = 158,988 dm3, pro pevné látky (dry b.) 1 barrel = 115,628 dm3. Barrěs [-res] Maurice, 1862 — 1923, fr. romanopisec a publicista; hlasatel nacionalismu a tradicionalismu (román Na cizí půdě). Vytvořil tradici polit, románu-pamfletu, kritizujícího burž. řep. spol. zprava.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire