vendredi 3 mars 2017

Amfibiont

amfibiont [řec.], obojživelný organismus, který část svého života nebo vývojového cyklu může žít ve vodě, část na souši, např. vážky, jepice, obojživelníci; z rostlin rdesno obojživelné.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire