jeudi 2 mars 2017

Araukárie

araukárie [podle chilské provincie A-rauco] viz blahočet. araukarity [indiánské jaz ], prokřeme-něním zkamenělé kmeny a větve vyhy-hulých stromovitých rostlin ze skupiny kordaitů karbonských až triasových. Aravakové, indiánské kmeny hl. v záp. Brazílii; řada kmenů se společným jaz. Pěstitelé manioku, lovci a sběrači; tvůrci charakteristické světlé vzorované keramiky.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire