mercredi 1 mars 2017

BnmŠvicko

BnmŠvicko,hist. území v Dolním Sasku v NSR; pův. alodni državy Welfů, 1235 povýšeny na říšské vévodství. V 16.st. provedena reformace, 1807 už 1813 součástí král. vestfálského, 1867 členem Severoněm. spolku; 1919 a 192Q řev. hnutí proletariátu. BrunŠvik, něm. Braunschweig — m. v NSR na V Dolního Saska, 269 200 obyv. Prům. dop. strojírenství, el.tech., optický, chem., farm., cukrovaraický, pivovarnický, cementárenský. Žel. křižovatka. Chrám (12.st.), hrad Dank-warderode (12.st.), muzea, věd. výzk. ústavy, vysoké Školy, univ. (zal. 1745). Bruntál 1. okr. m. v Severomor. kr., 13 681 obyv. Prům. plastických hmot, automobilové opravny, prům. text. (Inářský), potr., dřevozpracující, stav. hmot. — M. od 1223; zámek z 15.st., přestavěn renes. a barokně; 2. okr. v Severomor. kr., 1745 km2, 108 668 obyvatel.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire