mercredi 8 mars 2017

Begovič

Begovič [-č] Milan, 1876-1948, charv. spisovatel, zejm. dramatik; byl dramaturgem v Hamburku, režisérem ve Vídni, ředitelem činohry v Záhřebu. Představitel charv. moderny. Hry např. Pani Walewská, Malé komedie, Dobrodruh přede dveřmi. beguine [-gin, fr.], pův. jihoamer. lid., pak spol. tanec; druh pomalého foxtrotu.

Bulganin

Bulganin [-ňin] Nikolaj Alexandrovič, 1895 — 1975, sov. státní činitel. Člen KSSS od 1917. Od 1937 předseda rady

mardi 7 mars 2017

Dáresalám

Dáresalám, arab. Dár-as-Salám (Tří* stav míru) — hl.m. a přístav Tanzanie, u Ind. oceánu, 870 000 obyv. Prim. potr., text., obuvnický, hliníku, str:j., dřevozpracující, chem., stav. hirot, ropy, energetiky, rybářský. Dop. tři-žovatka. Knihovny; univerzita. Polit a hosp. středisko státu.

Cavakaeti

Cavakaeti [ka-kanty] Alberto, * 1897, orazilský film. režisér pracující většinou v Evropě. Zpočátku se věnoval tvorbě filmů dokumentárních {Jen hodiny, Uhelná tvář, Zbabělý Caesař), později hraných {Přízraky noci, Mikuláš Nickleby, Píseň moře).

Pal z lid. poezie

pal z lid. poezie, v jejímž duchu vytvářel své balady {Báj Magin hradu, Žitá lalia), elegie (Pieseň Jánošíkova) a v jejichž formách psal písně naplněné vlastenectvím a revolučností štúrovského nár. hnutí. Ve vrcholném díle Smrť Jánošíkova vytvořil ideál hrdého a smělého junáka, který v sobě spojoval touhu lidu po svobodě a spravedlnosti. Botto Julius, 1848 — 1926, sl. burž. historik a tvůrce burž. koncepce sl. dějin. Zabýval se především dějinami Slovenska v 19.st. Hl. dílo: Slováci, vývin ich národného povedomia.

Basseterre

Basseterre [bastérj, hl.m. souostroví Sv. Kryštof-Nevis-Anguilla na Sv. Kry štofu, I6000obyv. Rafinérie zinku. Vývoz trop. ovoce.

Canzona

canzona [kancó-, it.j, kaneóna — světská píseň, vznikla jako bás. forma v Provenci, brzy s nástrojovým doprovodem, v 13. — 17.st. zejm. v Itálii. V 16. a 17.st. it. instrumentální skladba navazující na fr. chanson. Pak i kratší nástrojová skladba zpěvného charakteru.