dimanche 5 mars 2017

Detektor lži

detektor lži, registrační zařízeni používané v kap. státech, zejm. v USA, při vyslýchání osob. Reaguje obdobně jako elektrokardiogram, hl. ni stavy úzkosti. Vědecky je prokázána jeho nespolehlivost.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire