vendredi 3 mars 2017

De Coster

De Coster [ko-] Charles, 1827-1879, belg. prozaik píšící fr.; autor legendy Hrdinně, veselé i slavné příhody Thyl-berta Ulenspiegela a Lamma Coedzaka ve Flandřich a jinde, jejíž hrdina ztělesňuje nár. osvob. boj Nizozemců proti špan. monarchii v 16.st., Flan-derských legend. Svatební cesty. decrescendo [-křeše-, it.], hud. postupně zeslabovat. (>).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire