mercredi 8 mars 2017

Begovič

Begovič [-č] Milan, 1876-1948, charv. spisovatel, zejm. dramatik; byl dramaturgem v Hamburku, režisérem ve Vídni, ředitelem činohry v Záhřebu. Představitel charv. moderny. Hry např. Pani Walewská, Malé komedie, Dobrodruh přede dveřmi. beguine [-gin, fr.], pův. jihoamer. lid., pak spol. tanec; druh pomalého foxtrotu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire